Wnioski

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia pieniężnego

Dla większości spraw o należności pieniężne, w tym o ich zabezpieczenie

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego

Dla spraw o wprowadzenie w posiadanie, opróżnienie nieruchomości z rzeczy lub osób, wydanie rzeczy etc.

Wniosek o spis inwentarza

Dla spraw o spis inwentarza

Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów

Dla spraw o należności alimentacyjne, w tym o ich zabezpieczenie

Urzędowy formularz wniosku o wszczęcie egzekucji

Standaryzowany formularz wniosku zgodnie z ministerialnymi wymogami

Urzędowy formularz skargi na czynności komornika

Standaryzowany formularz skargi zgodnie z ministerialnymi wymogami

Pismo ogólne do komornika

Wniosek lub oświadczenie w sprawie

Najnowsze licytacje
  • Udział 1/3 część we współwłasności domu Chałup gm. Świeszyno

    Km 628/17 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński napodstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-08-2022 ogodz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie z siedzibą przy Andersa 34,75-626 Koszalin, pokój 11, odbędzie się …Czytaj dalej »
  • Działka z małym domkiem Gorzebądz gm. Darłowo

    Km  OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCInr KW 111138Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpcpodaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-09-2022r. o godz.12:30 w Sądzie Rejonowym wKoszalinie I Wydział Cywilny ul. Andersa 17 w sali 3A odbędzie się …Czytaj dalej »
  • Mieszkanie w Koszalinie

    Km  OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCInr KW 88587Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpcpodaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-10-2022r. o godz.13:00 w Sądzie Rejonowym wKoszalinie I Wydział Cywilny ul. Andersa 17 sala 3A odbędzie się pierwsza …Czytaj dalej »