Witamy w Kancelarii Komornika Grzegorza Mrowińskiego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowych studiów na Uniwersytecie Szczecińskim: „Zarządzanie przedsiębiorstwem według europejskiego systemu kształcenia managerów”.

Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2010 roku Grzegorz Mrowiński został powołany na stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie. W dniu 16 kwietnia 2010 roku komornik Grzegorz Mrowiński uzyskał prawo wykonywania czynności o których mowa w art. 3 ustawy o komornikach sądowych.

Nasza kancelaria dysponuje najnowszymi dostępnymi narzędziami informatycznymi gwarantującymi wysoką skuteczność dochodzenia roszczeń:

elektroniczny dostęp do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO

możliwość przekazywania drogą elektroniczna wniosków ZUS-EKS

możliwość przyjmowania wniosków z Elektronicznego Postępowania Upominawczego EPU

elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPiK

dostęp do bazy PESEL drogą e-mailową

dostęp do bazy SEPi

Siedziba kancelarii:

ul. Zwycięstwa 155/2
75-950 Koszalin

tel.  94-342-09-73
fax. 94-342-09-73
e-mail: kancelaria@komornik-koszalin.pl

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00, we wtorki od  09:00 do 16:00.

Komornik przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 10:00 do 16:00.

Najnowsze licytacje