Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński

Witamy w Kancelarii Komornika Grzegorza Mrowińskiego.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński  jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowych studiów na Uniwersytecie Szczecińskim „Zarządzanie przedsiębiorstwem według europejskiego systemu kształcenia managerów”.

„Moim celem jest wysoka skuteczność w prowadzeniu powierzonych mi spraw, a każda traktowana jest priorytetowo. Zatrudniam  pracowników, których wieloletnie doświadczenie i wiedza pozwala realizować powierzone mi zadania.  Postępowania prowadzone są transparentnie, strony mają pełny dostęp do akt sprawy  i informacji o przebiegu postępowania.
Wdrożone w kancelarii najnowsze systemy informatyczne umożliwiają niemal natychmiastowe zebranie informacji  niezbędnych do szybkiego i skutecznego przeprowadzenia egzekucji.”

Nasza kancelaria dysponuje najnowszymi dostępnymi narzędziami informatycznymi gwarantującymi wysoką skuteczność dochodzenia roszczeń :

elektroniczny dostęp do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO

możliwość przekazywania drogą elektroniczna wniosków ZUS-EKS

możliwość przyjmowania wniosków z Elektronicznego Postępowania Upominawczego EPU

elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPiK

dostęp do bazy PESEL drogą e-mailową

dostęp do bazy SEPi

Siedziba kancelarii

ul. Zwycięstwa 155/2
75 950 Koszalin

tel.  94-342-09-73
fax. 94-342-09-73
email kancelaria@komornik-koszalin.pl

Kancelaria czynna jest:
poniedziałek – piątek 09:00 – 15:00,
wtorek  09:00 – 16:00.