Działka z budynkiem byłej gorzelni nad jeziorem

Działka z budynkiem byłej gorzelni nad jeziorem

Km 375/17

Wkrótce druga  licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 8/50 w obrębie nr 0060 Cetuń o powierzchni 0,3002 ha zabudowaną wolnostojącym budynkiem użytkowym byłej gorzelni w stanie kwalifikującym się do remontu kapitalnego, bądź rozbiórki w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków
należącej do dłużnika:Iwona Nolberczak (pop. Nowacka)
położonej: 76-010 Polanów, Cetuń ,
dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 104894 [NKW: KO1K/00104894/6]
Suma oszacowania wynosi 115 340,00zł, zaś cena wywołania wyniesie 2/3 tej sumy tj.  76 893,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 534,00zł. .

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Grzegorz Mrowiński