WitamyKancelariaLicytacjeWnioskiLinkiKontakt
Siedziba kancelarii:

ul. Zwycięstwa 155/2
75 950 Koszalin

tel.  94-342-09-73
fax. 94-342-09-73

Kancelaria czynna jest:
poniedziałek - piątek 09:00 - 15:00,
wtorek  09:00 - 16:00.

email kancelaria@komornik-koszalin.pl


Strona  First Previous  1  Next Last  z 1
Licytacje 1 do 5 z 5
mieszkanie Darłowo 2018-02-06
lokal mieszkalny nr 23 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni 37,85 m2 wraz z udziałem 78/10000 w nieruchomości wspólnej położonego: 76-150 Darłowo, Wyspiańskiego 11A,
czytaj więcej
1/2 mieszkania w Koszalinie 2018-03-02
1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 11 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni 67,36 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym stanowiącym piwnicę oraz udziałem 751/10000 w nieruchomości wspólnej położonej: 75-611 Koszalin, Zwycięstwa 170,
czytaj więcej
lokal użytkowy Darłowo 2018-02-01
lokal użytkowy 2B o powierzchni użytkowej 194,59 m2 znajdujący się na pierwszej kondygnacji budynku usługowo - mieszkalnego, składający się z pomieszczeń magazynowych, sprzedaży, pomieszczeń socjalnych, WC , nieużytkowany położony: 76-150 Darłowo, ul. Okrężna 42
czytaj więcej
lokale użytkowe Koszalin 2018-02-08
druga licytacja trzech nieruchomości lokalowych o łącznej powierzchni użytkowej 220,24 m2, stanowiących zorganizowaną gospodarczo całość składającą się: z lokalu użytkowego nr 9 wraz z udziałem 197/10000 w nieruchomości wspólnej z lokalu użytkowego nr 10 wraz z udziałem 294/10000 w nieruchomości wspólnej z lokalu użytkowego nr 11 wraz z udziałem 798/10000 w nieruchomości wspólnej położonych: 75-950 Koszalin, Małopolska 1a,
czytaj więcej
udział w nieruchomości Koszalin 2018-01-25
40/88 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 60/3 w obrębie ewidencyjnym 0048 o powierzchni 1,5211 ha, położonej: 75-950 Koszalin, Połczyńska,
czytaj więcej


W związku z pojawiającymi się próbami wpływania na licytantów do odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem nieruchomości po cenach wywołania, komornik informuje, że każda zgłoszona próba zastraszenia innego licytanta lub próba przekupstwa w zamian za odstąpienie od licytacji będzie zgłaszana organom ścigania.
Art. 305 Kodeksu karnego § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.
KOMORNIK
Grzegorz Mrowiński
©Aigel AB 2013