WitamyKancelariaLicytacjeWnioskiLinkiKontakt
Siedziba kancelarii:

ul. Zwycięstwa 155/2
75 950 Koszalin

tel.  94-342-09-73
fax. 94-342-09-73

Kancelaria czynna jest:
poniedziałek - piątek 09:00 - 15:00,
wtorek  09:00 - 16:00.

email kancelaria@komornik-koszalin.pl


Strona  First Previous  2  Next Last  z 2
Licytacje 11 do 13 z 13
Ogklędziny lokali!!!! lokale użytkowe Koszalin 2017-10-10
Możliwość obejrzenia lokali - zobacz ogłoszenie Trzy lokale użytkowe w Koszalinie ul. Małopolska 1a
czytaj więcej
lokal użytkowy Koszalin 2017-09-29
lokal niemieszkalny, użytkowy nr 25 składający się z 3 pomieszczeń gospodarczych, 5 magazynów oraz 2 pomieszczeń biurowych wraz z windą o łącznej powierzchni 1 394,12 m2 położony: 75-227 Koszalin, Morska 60,
czytaj więcej
Sklep-Hala w Sianowie 2017-05-12
Wkrótce druga licytacja
czytaj więcej


W związku z pojawiającymi się próbami wpływania na licytantów do odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem nieruchomości po cenach wywołania, komornik informuje, że każda zgłoszona próba zastraszenia innego licytanta lub próba przekupstwa w zamian za odstąpienie od licytacji będzie zgłaszana organom ścigania.
Art. 305 Kodeksu karnego § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.
KOMORNIK
Grzegorz Mrowiński
©Aigel AB 2013