WitamyKancelariaLicytacjeWnioskiLinkiKontakt
Siedziba kancelarii:

ul. Zwycięstwa 155/2
75 950 Koszalin

tel.  94-342-09-73
fax. 94-342-09-73

Kancelaria czynna jest:
poniedziałek - piątek 09:00 - 15:00,
wtorek  09:00 - 16:00.

email kancelaria@komornik-koszalin.pl


Strona  First Previous  1  Next Last  z 1
Licytacje 1 do 7 z 7
mieszkanie w Mścicach 2019-12-10
mieszkanie w Mścicach gm. Będzino, blisko Mielna
czytaj więcej
Druga licytacja ruchomości 2019-10-28
Ford Mondeo z 2007 r. i Ford Focus z 2004 r.
czytaj więcej
Pierwsza licytacja ruchomości 2019-10-28
Nagrobki
czytaj więcej
mieszkanie w Karwicach 2019-11-04
mieszkanie w Karwicach gm. Malechowo
czytaj więcej
obiekt przemysłowy Karwice 2019-11-04
hala magazyn Karwice gm. Malechowo
czytaj więcej
mieszkanie w Darłowie 2019-11-27
mieszkanie w Darłowie
czytaj więcej
mieszkanie w Darłowie 2019-10-24
duże mieszkanie w Darłowie
czytaj więcej


W związku z pojawiającymi się próbami wpływania na licytantów do odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem nieruchomości po cenach wywołania, komornik informuje, że każda zgłoszona próba zastraszenia innego licytanta lub próba przekupstwa w zamian za odstąpienie od licytacji będzie zgłaszana organom ścigania.
Art. 305 Kodeksu karnego § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.
KOMORNIK
Grzegorz Mrowiński
©Aigel AB 2013