WitamyKancelariaLicytacjeWnioskiLinkiKontakt
Siedziba kancelarii:

ul. Zwycięstwa 155/2
75 950 Koszalin

tel.  94-342-09-73
fax. 94-342-09-73

Kancelaria czynna jest:
poniedziałek - piątek 09:00 - 15:00,
wtorek  09:00 - 16:00.

email kancelaria@komornik-koszalin.pl


licytacja ruchomości - odwołana 2017-09-27

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

UWAGA ! LICYTACJA ODWOŁANA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2017r. o godz. 10:00 w miejscowości Popowo 20, gm. Będzino

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

Samochód osobowy CHRYSLER 300M rok prod. 1999

.nr rej. ZKO99JF, VIN 1C3HEB6R1XH723216, kolor czarny

1 [szt.]

12 000,00 *)

9 000,00

2

Samochód osobowy MERCEDES-BENZ A 170 rok prod.

1998

.nr rej. ZKO58K1, VIN WDB1680081J111198

1 [szt.]

5 000,00 *)

3 750,00

 

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Asesor Komorniczy Komornik Sądowy

Magdalena Drzewiecka Grzegorz Mrowińskipowrót

 

©Aigel AB 2013