WitamyKancelariaLicytacjeWnioskiLinkiKontakt
Siedziba kancelarii:

ul. Zwycięstwa 155/2
75 950 Koszalin

tel.  94-342-09-73
fax. 94-342-09-73

Kancelaria czynna jest:
poniedziałek - piątek 09:00 - 15:00,
wtorek  09:00 - 16:00.

email kancelaria@komornik-koszalin.pl

Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, którym jest obszar właściwości sądu rejonowego przy którym działa. Do właściwości Sądu Rejonowego w Koszalinie, a co za tym idzie komornika Grzegorza działających przy tym Sądzie należy:

Ponadto wierzyciel może wybrać komornika do prowadzenia egzekucji  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości (art. 7 i 8 w/w ustawy).

Informacje o licytacjach.
Zapisz się podając adres email.

Licytacje:
©Aigel AB 2013